Faq

Vi møder op ca. en time , før vi skal på.


Vi bruger ca. 45-60 min. alt efter forholdene, på at stille op.


Hvad hvis vi ønsker overtimer  ?

aftales på aftenen og koster 500.-kr pr halve time.


Hvor meget plads vi bruger ?

ca. 3x2m. og er der ingen form for scene,

vil vi helst stå i et hjørne af lokalet.

Vi skal bruge et alm. 220 volt stik, max. 5m væk fra scenen.

Om vi spiller under middagen ?

nej vi spiller ikke selv dinnermusik


Betalingen ? Hvis andet ikke er aftalt på forhånd, betales

beløbet  kontant på spilledagen senest ved første pause.


Vi spiller udendørs i telt og lign. 

hvis musikarrangøren sørger for, at der er en form for scenegulv.